توسعه آذرخش صنعت آبتین

نمایندگی ها

نام شهر نام شرکت نام مسئول شماره تماس همراه
سبزوار شرکت فنی مهندسی آبتین مهندس عیسی وجودی - مهندس مهدی نادهی 051-44669806 09153718511 - 09155712930
شیراز شرکت تیکاب تجهیز مهندس توانگر 071-38228063 09173119572
زنجان توان سازان صنعت برق مهندس بهاوری 024-35244936 09376055184
ساری استودیو طراحی راستا مهندس دوانلو 011-33256307 09112105606
تبریز شرکت آوای زیبا سازان شهر و منظر مهندس برادران-مهندس خان محمدی 09149133284-09144018711
تهران مهندس سیدحسن غضنفری 09104680900