توسعه آذرخش صنعت آبتین

آبنما صخره ای رستوران ارم شاندیز

آبنمای صخره ای با ایجاد صدای آب افزون بر زیبایی فوق العاده و ایجاد آرامش ، در تلطیف و پاکیزه سازی هوا و متعادل کردن درجه حرارت بسیار موثر بوده است .

مشخصات:

  • این آبنما متشکل از 3 نازل پرده آب می باشد.

آبنما صخره ای رستوران ارم شاندیز

آبنما صخره ای رستوران ارم شاندیز
آبنما صخره ای رستوران ارم شاندیز
آبنما صخره ای رستوران ارم شاندیز
آبنما صخره ای رستوران ارم شاندیز